8000

KA

KA

KA KA (oc pika, . pique) - , . . . 3,5 . . 18 . . - 1931.